Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

"Küldj egy képet róla!" játékszabályzat

Kedves Vásárlóink!

Szeretnénk megkérni titeket, hogy küldjetek nekünk, az info@bensiker.hu e-mail címre, olyan fényképeket, amiken a mi termékeink felrakva szerepelnek.

Nem számít a vásárlás időpontja, lehet évekkel ezelőtt felrakott mennyezetlap is, csak jó minőségű, jól látható képeket kérnénk, hogy a honlapon lévő galériánkba feltölthessük őket. Mennyezetlapok, díszlécek, rozetták, házszámok, kültéri díszlécek, bármi amit mi készítettünk nektek  smiley

Az emailben elküldött képekért cserébe, egy 20%-os kuponkódot biztosítunk, amit webáruházon keresztül vagy személyesen az üzletben is egyszer be lehet váltani, 2020.12.18-ig.

Ráadásul a beküldők e-mail címei, részt vesznek a 2020.12.14-i sorsoláson, ahol egy "felhő "wc papír tartót lehet nyerni. A nyertes személyesen, vagy igény esetén, házhoz szállítva, térítés mentesen megkapja a nyereményét.

A beküldő, az e-mailben tüntesse fel a nevét, címét, telefonszámát, hogy ha esetlegesen nyerne, akkor fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.

Röviden ennyi a nyereményjáték, bővebben pedig itt olvashatjátok el a játékszabályzatot  smiley egyéb kérdés esetén, szívesen állunk rendelkezésetekre wink

 

A bensiker.hu “Küldj egy képet róla!” játék szabályzata:

 1. A játék és a szervező
  1. Jelen BEN-SI KER Bt. (3580 Tiszaújváros, Sarolta utca 12.) (továbbiakban Szervező) által kezelt www.bensiker.hu oldalon futó nyereményjátékra (továbbiakban Játék) vonatkozik.
  2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A játék résztvevői
  1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi jognyilatkozat megtételére, valamint a nyeremény átvételére csak gondnoka jóváhagyásával vagy együtt jogosult.
  3. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a gondnoka járhat el.
  4. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 3. A játék célja
  1. A megvásárolt termékeinkről küldött, vásárlói fotókkal szeretnénk bővíteni, a honlapon található galériát, termék fotók további képeit, és a facebook oldalunkat.
  2. A képet beküldő játékos, elfogadja, hogy a beküldött képeit, ezen célokra felhasználjuk.
 4. A játék időtartama, menete
  1. A Játék időtartama: 2020-10-01. – 2020-12-14.
  2. Nyertes kiválasztása: 2020.12.14.
  3. Nyertesek száma: 1 fő
  4. Nyeremény: 1db „felhő” toalett papír tartó, ami a 4090 Polgár, Tiszai Major címen átvehető, vagy ha a nyertes nem tudja átvenni, akkor térítés mentesen postázzuk részére.
  5. A játék menete: A játékos feladata, hogy a bármikor cégünktől vásárolt termékről (amit már rendeltetésnek megfelelően beépített, felhasznált), tehát ha pl. mennyezetlapot vásárolt, akkor már a plafonra felragasztott mennyezetlapot fényképezze le.
  6. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vehessen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, küldjön legalább 1db (de minnél több), a mai kor követelményeinek megfelelő, jól látható, jó minőségű képet, részünkre emailben, az info@bensiker.hu címre.
  7. Az emailben szerepeljen, a játékos neve, címe, telefonszáma.
  8. Képet beküldő között, garantált kuponkódot biztosítunk, amit a következő vásárlás alkalmával, egyszeri alkalommal, a végösszegből 20% kedvezményt biztosít. A kuponkód 2020. december 18-ig érvényes. A kuponkódot a játékos, e-mail címére küldünk vissza, ha a kép megfelelt a 6. pontban felsoroltaknak. A kuponkódot webáruházon keresztül, vagy személyesen is beválthatja, egyszeri alkalommal.
  9. Egy e-mail címről, többször is lehet képet küldeni. Ebben az esetben, 1db kép után is jár a kuponkód, ahhoz hogy 2.jára is kuponkódot kaphasson, legalább 6db beérkezett képnek kell lennie a játékostól, és utána is 6db kép után kaphat 3. kuponkódot.
  10. A nyertest 6. pontban megadott paramétereknek megfelelő képet beküldők közül választjuk ki e-mail cím alapján, online sorsoló programmal, 2020-12-14-én, amit a facebookon közzé teszünk.

 

 1. Sorsolás, nyertes
  1. A Játék során a résztvevők között a 4. pontban meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra.
  2. A véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.
  3. A sorsolás zártkörűen zajlik, melynek helyszíne: Szervező (4090, Polgár, Tiszai Major 1. telephelye, 2020-12-14-én
  4. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
  5. A nyertest a Szervező e-mailben értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követően.
  6. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
  7. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:
   1. ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
   2. ha az értesítő e-mailre 2 munkanapon belül nem válaszol;
   3. ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
   4. ha egyértelműen bizonyítható, hogy az általa beküldött kép nem saját fotó (pl. internetről letöltött);
   5. ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
   6. ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 2. A nyertes értesítése
  1. A nyertessel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot, amennyiben nem reagál, megpróbáljuk telefonon is elérni. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
 3. A Szervező felelőssége
  1. A Szervező nem köteles vizsgálni a Játékosok adatszolgáltatását, így a Szervező kizárja minden felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatása vonatkozásában.
  2. A Szervezőt nem terheli felelősség:
   1. a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy gondnoka hozzájárulása nélküli nyilatkozatával kapcsolatban,
   2. valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek vagy a nyereménynek ,a Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből,
   3. egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 4. Adatkezelés és adatvédelem
  1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (kivéve a nyereményjátékra való pályázás feltételeként szolgáló, 4  pontban meghatározott fotót) az adatfeldolgozón
  2. kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
  3. A Játékosok a beküldött képekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat keretében elkészített és benyújtott művet a Szervező az alapszabályában meghatározott céljaival kapcsolatos tevékenysége során, ideértve különösen de nem kizárólag kommunikációs és marketingtevékenysége céljából saját döntésétől függően nyilvánosságra hozza és ellenérték megfizetése nélkül térbeli, időbeli és a felhasználás módjára vonatkozó korlátozás nélkül, nem kizárólagos jelleggel felhasználja, ideértve különösen de nem kizárólag az átdolgozás, többszörözés, terjesztés, közzététel, nyilvános bemutatás és előadás, valamint a kiállítás eseteit is. A Játékos szavatol azért, hogy a pályázati anyag és az annak részét képező szerzői mű a pályázó saját szellemi alkotása és ezért annak a Szervező általi felhasználása más harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező nem köteles bármely képet bármely módon felhasználni.
  4. A képek beküldésével a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a képeket a Szervező a honlapján, Facebook oldalán, a Játékos külön értesítése nélkül, illusztrációként felhasználhassa. A képeken kívül egyéb személyes adatot a Szervező nem oszt meg a kép felhasználásakor.
  5. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
  6. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
  7. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
  8. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
  9. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2. és 8.3.pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
 5. Kizárás
  1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  2. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 6. A játékban nem vehetnek részt

1. a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.)); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 1. Vegyes rendelkezések
  1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
  2. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
  3. A nyereményjátékkal kapcsolatban a info@bensiker.hu címem lehet további felvilágosítást kérni.

Letölthető pdf formátumban: